Expertní činnost

Piráti se zabývají prací s informacemi a získali v tomto oboru značné zkušenosti. O ně se rádi dělí s veřejností formou přednášek a kurzů, připomínkováním zákonů a šířením osvěty v médiích.

Cryptoparty

Cryptoparty je volný seriál přednášek o občanské sebeobraně proti šmírování. Dobrovolníci za podpory Pirátů zde veřejnosti vysvětlují, jak spolehlivě ochránit svá data a své soukromí. Zájemci si mohou vyzkoušet šifrování v praxi. Nechybí ani téma steganografie, což je způsob, jak šifrovanou zprávu ukrýt tak, aby nikdo nezjistil, že vůbec existuje.

Kritika projektu INDECT

Piráti si jako jedni z mála uvědomují, jak nebezpečný je celoevropský sledovací systém INDECT, který se snaží zcela odstranit soukromí člověka. Proto pracují na kampani, jak tento údajně "vědecký" problém vysvětlit veřejnosti a zabránit jeho realizaci.

Připomínkování legislativních návrhů

Piráti sledují přípravu zákonů a vznášejí k nim odborné připomínky. Mnoho špatných návrhů se nám již podařilo zablokovat či alespoň pozměnit. Jeden z příkladů je tzv. "Autorský" zákon (ve skutečnosti "zákon o monopolu na informace").