Právo na informace

Občan má právo na informace. Má právo vědět, kdo a jak řídí stát. Naším velkým pomocníkem v získávání informací je tzv. "stošestka", tedy zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Každý občan má právo žádat státní a státem zřizované instituce o informace. Transparentní financování by mělo být ve veřejné správě samozřejmostí.

Transparentní financování

Pojmy transparentní nebo transparence žonglují politici rádi a často, přestože to vypadá, že ti vrcholní dávno zapomněli, co ta slova znamenají. Transparentní znamená doslova průhledný, v kontextu veřejné správy se tedy často mluví o průhledném financování politických stran nebo veřejných zakázek. To jsou věci, které bychom rádi prosadili. Proto jsme taky začali u sebe a jako první politická strana jsme si založili transparentní účet. Na transparentním účtu může každý vidět příchozí a odchozí transakce bez možnosti strany nějak záznamy upravovat. Pro zajímavost: skutečná transparence podle jednoho z našich politických rivalů znamená dodatečné zveřejňování záznamů. Kdo má pravdu? My do systému Fio Banky zasahovat nemůžeme, TOPka vás nechá stáhnout naskenované výpisy...

Žaloba na Ministerstvo financí

Ministerstvo financí odmítlo vydat seznam dlužníků České konsolidační agentury (ČKA), proto na něj Piráti podali 23.6.2011 žalobu, která by měla ministerstvu vydání těchto informací nařídit. Činnost ČKA zanechala ve státním rozpočtu dluh převyšující 240 mld. Kč. Stát skrze Konsolidační agenturu vykupoval toxické úvěry z bank za 60–80 % jejich nominální hodnoty a Konsolidační agentura je následně rozprodávala investorům za 9–30 % jejich nominální hodnoty. Dlužníci se tak nezřídka zcela oddlužili tím, že přes prostředníka splatili pouze zlomek vlastního dluhu. Na rozhodnutí soudu se v současné době čeká.

Žaloba na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Stát porušuje vlastní zákony a neumožňuje bezplatný přístup k technickým normám ve stavebnictví. Proto Piráti podali žalobu na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kterou se domáhají zveřejnění všech závazných stavebních norem.

Okolnosti amnestie

I díky dotazům Pirátů se podařilo alespoň částečně objasnit okolnosti vzniku a podpisu podivné amnestie prezidenta Klause. Například víme, že dokument vůbec neprošel standardní cestou přes Úřad vlády. Nevíme, kdy byl premiérem kontrasignován, dokonce nevíme ani kdy. Místopředseda Pirátů Jakub Michálek mj. žádal o informace týkající se amnestie Kancelář prezidenta republiky. Místo aby odpověděl, zveřejnil Ladislav Jakl celou žádost v plném znění, včetně osobních údajů žadatele, čímž se pravděpodobně dopustil trestného činu. Úřad pro ochranu osobních údajů nyní bývalého prezidentova tajemníka snaží předvolat, v dubnu 2013 se nepodařilo doručení již pátého předvolání.

Platy na veřejných vysokých školách

Zákon o svobodném přístupu k informacím využil místopředseda Michálek i při žádosti o informaci o výši platů vrcholných pracovníků českých veřejných škol. Byť je zákonná lhůta na odpověď stanovena na 15 dní, získal Jakub Michálek některé odpovědi po téměř 150 dnech, jiné dokonce vůbec a zveřejnění těchto informací bude muset nařídit soud. Je nesmírně důležité, abychom tvrdě vymáhali svá práva, která nám státem placení úředníci mnohdy upírají.